ویلا شهرکی


ویلا   دوبلکس نما رومی
نور
مساحت:
550 متر
4 خواب
4 حمام

4 میلیارد

کد: 1020

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس
نور
مساحت:
250 متر
3 خواب
4 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1018

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس نما رومی
نور
مساحت:
350 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 1017

نقد و اقساط

ویلانمامدرن
نور
مساحت:
220 متر
3 خواب
4 حمام

3.500 میلیارد

کد: 1016

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس سنددار
نور
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

1.800 میلیارد

کد: 1004

نقد و اقساط

ویلا باغ
نور
مساحت:
240 متر
2 خواب
3 حمام

3.300 میلیارد

کد: 1002

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس نما مدرن
نور
مساحت:
220 متر
3 خواب
2 حمام

کد: 1001

نقد و اقساط

ویلا نیم پیلوت شهرکی
چمستان
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

1.450 میلیارد

کد: 719

نقدی

ویلا نیم پیلوت نوساز
چمستان
مساحت:
150 متر
2 خواب
1 حمام

500 میلیون

کد: 710

کلید تحویل

پشتیبانی آنلاین 0