ویلا جنگلی


ویلا نیم پلوت نما رومی
نور
مساحت:
240 متر
3 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 1019

نقد و اقساط

ویلا   دوبلکس نمامدرن
نور
مساحت:
300 متر
4 خواب
4 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1014

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس  نمامدرن
نور
مساحت:
300 متر
3 خواب
4 حمام

4.500 میلیارد

کد: 1015

نقد و اقساط

ویلا باغ قیمت اسثنایی
نور
مساحت:
300 متر
2 خواب
1 حمام

2 میلیارد

کد: 1013

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس   نمامدرن
نور
مساحت:
230 متر
3 خواب
3 حمام

1.500 میلیارد

کد: 1012

نقد و اقساط

دوبلکس نما مدرن سنددار
نور
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

1.300 میلیارد

کد: 1011

نقدی

ویلاباغ جنگلی
نور
مساحت:
285 متر
3 خواب
2 حمام

2.200 میلیارد

کد: 1010

نقد و اقساط

ویلا مدرن سنددار
نور
مساحت:
110 متر
2 خواب
2 حمام

1.800 میلیارد

کد: 1009

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس نمامدرن
نور
مساحت:
150 متر
2 خواب
2 حمام

3.100 میلیارد

کد: 1006

نقد و اقساط

ویلا نیم پلوت
نور
مساحت:
240 متر
2 خواب
2 حمام

3.500 میلیارد

کد: 1005

نقد و اقساط

ویلا فلت نما مدرن
نور
مساحت:
230 متر
2 خواب
3 حمام

2.850 میلیارد

کد: 1003

نقد و اقساط

ویلا دوبلکس پلاک یک جنگل
چمستان
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

2 میلیارد

کد: 718

کلید تحویل

پشتیبانی آنلاین 0