preload

ویلا شمال | خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

محمودآباد ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا محمودآباد

کد 8333 دارد 247m2

قیمت: 440 تومان

فروش ویلا ساحلی در محمودآباد شمال کشور استان مازندران. ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد.ویلا ساحلی مستقل در محمودآباد. خرید و فروش ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 8193 دارد 255m2

قیمت: 570 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در علمده محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی خانه دریا محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7962 دارد 390m2

قیمت: 400 تومان

ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبروی شهرک مسکن شهرسازی در محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 7862 دارد 290m2

قیمت: 490 تومان

ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در چهارمحل محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7852 دارد 235m2

قیمت: 270 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در چهارمحل محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 7843 دارد 220m2

قیمت: 500 تومان

ویلا جنگلی در منطقه علمده محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد. ویلا جنگلی داخل کوچه ی ویلایی نشین نزدیک شهر محمودآباد در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در محمودآباد. خرید و فروش ویلا سنددار سمت جنگل محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7834 دارد 230m2

قیمت: 500 تومان

ویلا شهرکی دریاسر در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک دریاسر محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا جنگلی باغ ویلا

ویلا جنگلی باغ ویلا محمودآباد

کد 7713 دارد 1000m2

قیمت: 750 تومان

باغ ویلا جنگلی منطقه جنوبی شهر محمودآباد در استان مازندران . خرید و فروش ویلا باغ سمت جنگل محمودآباد استان مازندران. فروش باغ ویلا در منطقه جنگلی محمودآباد در شمال کشور استان مازندران

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 7593 دارد 450m2

قیمت: 550 تومان

خرید ویلا سیاهرودسر محمودآباد. ویلا جنگلی در سیاهرودسر محمودآباد. ویلا جنگلی در سیاهرودسر محمودآباد در استان مازندران. ویلا مستقل سیاهرودسر محمودآباد. خرید و فروش ویلا جنگلی دز منطقه سیاهرودسر محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 7503 دارد 191m2

قیمت: 410 تومان

ویلا دریاسر جنگلی در محمودآباد.ویلا جنگلی شمال در دریاسر محمودآباد. خرید و فروش ویلا در شمال کشور در منطقه دریاسر محمودآباد استان مازندران. ویلا دوبلکس سمت جنگلهای دریاسر محمودآباد

محمودآباد ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا محمودآباد

کد 7423 دارد 220m2

قیمت: 430 تومان

ویلا ساحلی محمودآباد.ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد.ویلا ساحلی مستقل در محمودآباد در مازندران.خرید و فروش ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی ساحلی

ویلا شهرکی ساحلی محمودآباد

کد 7404 دارد 1000m2

قیمت: 2 تومان

ویلا شهرک خانه دریا در محمودآباد.ویلا شهرکی ساحلی در استان مازندران در شهر محمودآباد.خرید و فروش ویلا در شهرک خانه دریا محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا ساحلی مستقل

ویلا ساحلی مستقل محمودآباد

کد 7213 دارد 250m2

قیمت: 570 تومان

خرید ویلا ساحلی مستقل در مازندران شهر محمودآباد، نما و طراحی داخلی زیبا، با فاصله های مناسب از جاده اصلی و ساحل دریای خزر ، با سند مالکیت تک برگ، پروانه ساخت و پایان کار

محمودآباد ویلا ساحلی شهرکی

ویلا ساحلی شهرکی محمودآباد

کد 7193 دارد 400m2

قیمت: 900 تومان

فروش ویلا ساحلی داخل شهرکی با ساحلی اختصاصی در استان مازندران شهر محمودآباد با حیاط گل کاری شده و اتاق های مبله شده به همراه سند مالکیت شش دانگ، پروانه ساخت و پایان کار

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 7153 دارد 240m2

قیمت: 310 تومان

خرید ویلا شهرکی به سمت طبیعت جنگل های استان مازندران شهر چمستان با نمای شیک و معماری به سبک رومی و طراحی داخلی زیبا، حیاط محوطه سازی شده و ویو جنگل از روی تراس بزرگ خانه، در شهر چمستان به همراه سند مالکیت

چمستان ویلا جنگلی نیم پیلوت

ویلا جنگلی نیم پیلوت چمستان

کد 7092 دارد 300m2

قیمت: 240 تومان

ویلا جنگلی نیم پیلوت، در داخل کوچه ای دنج و آرام در منطقه ای جنگلی بین شهرهای آمل و چمستان در استان مازندران، با پروانه ساخت و پایان کار

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7053 دارد 255m2

قیمت: 550 تومان

خرید ویلا شهرکی به سمت طبیعت دشت و جنگل بین دو شهر محمودآباد و سرخرود در استان مازندران ، با فاصله مناسب از دریا و جاده اصلی، نما و معماری و داخلی و حیاط زیبا، به همراه سند مالکیت و پروانه ساخت

محمودآباد ویلا ساحلی داخل شهرک

ویلا ساحلی داخل شهرک محمودآباد

کد 7043 دارد 400m2

قیمت: 900 تومان

خرید ویلا ساحلی داخل شهرکی در منطقه ویلایی نشین دریاسر در مازندران بین دو شهر ساحلی محموداباد و سرخرود، با حیاط بزرگ و اتاق های مبله شده و مستندات رسمی سند مالکیت شش دانگ پروانه ساخت و پایان کار

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 7032 دارد 220m2

قیمت: 210 تومان

خرید ویلا جنگلی مستقل ارزان قیمت مبله شده با حیاطی نسبتا بزرگ و گل کاری شده در بین دو شهر آمل و چمستان در استان مازندران، با پروانه ساخت و پایان کار

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 7023 دارد 230m2

قیمت: 300 تومان

خرید ویلا جنگلی مستقل در استان مازندران شهر چمستان با طبیعت و آب و هوای جنگلی ، مابین دو شهر آمل و نور ، با کیفیت خوب در معماری و حیاط محوطه سازی شده، به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 7012 دارد 230m2

قیمت: 330 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی در استان مازندران شهر چمستان، ارزان قیمت با کیفیت مناسب در معماری داخلی و خارجی و حیاط گل کاری شده، به همراه سند مالکیت جواز ساخت و پایان کار

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 6854 دارد 300m2

قیمت: 550 تومان

خرید ویلا شهرکی واقع شده در سمت دشت و جنگل شهر محمودآباد استان مازندران، با فاصله کم از جاده اصلی و ساحل دریای خزر، مبله شده و بهره مند از متریال های باکیفیت در ساخت و تزیین، و حیاطی گل کاری شده، با سند مالکیت و پروانه ساخت و پایان کار

محمودآباد ویلا ساحلی شهرکی

ویلا ساحلی شهرکی محمودآباد

کد 6834 دارد 1000m2

قیمت: 2 تومان

ویلا ساحلی واقع شده در شهرک برند خانه دریا با ساحل اختصاصی در مازندران شهر محمودآباد، با استخر روباز، نمایی زیبا، مبله شده و حیاطی وسیع کع به نحوی حرفه ای محوطه سازی و گل کاری شده است، با سند مالکیت، جواز ساخت و پایان کار

محمودآباد ویلا ساحلی سمت دریا

ویلا ساحلی سمت دریا محمودآباد

کد 6793 دارد 300m2

قیمت: 430 تومان

خرید ویلا ساحلی در استان مازندران شهر محمودآباد ،با وسایل مورد نیاز زندگی مبله شده، با فاصله کم از جاده اصلی و دریا، به همراه پروانه ساخت و پایان کار

پشتیبانی0