preload

ویلا شمال | خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 12463 دارد 250m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی چمستان . ویلا در چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا ویو جنگل مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس ویو به منطقه جنگلی شمال

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12452 دارد 550m2

قیمت: 720,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا نوساخت مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا با تراس بزرگ در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل محیطی ویلای با حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به جنگل شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 12443 دارد 250m2

قیمت: 490,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان . ویلا استخردار چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پایان کار در چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت و استخر واقع در شمال ایران

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 12252 دارد 350m2

قیمت: 290,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان . ویلا درختکاری شده چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی .خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی با نگهبانی دائم مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس ویو به منظره زیبای شمال کشور

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 12242 دارد 459m2

قیمت: 350,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی چمستان . ویلا در شهرکی با نگهبانی چمستان . فروش ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا تراس در سرخرود . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا حیاط دار در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی داخل باغ جنگلی

ویلا جنگلی داخل باغ جنگلی چمستان

کد 12232 دارد 470m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی داخل باغ جنگلی چمستان . ویلا جنگلی چمستان . ویلا در محیطی ویلای مازندران . فروش ویلا باغ. خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند چمستان. ویلا باغ در مازندران اطراف چمستان. فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل باغ جنگلی حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 12122 دارد 240m2

قیمت: 340,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . قیمت ویلا در مازندران . ویلا ویو جنگل محموداباد . ویلا با سند محموداباد . ویلا با تراس بزرگ در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا با نگهبانی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 11993 دارد 231m2

قیمت: 550,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل محموداباد . ویلا با تراس بزرگ محموداباد . ویلا مازندران . ویلا در جنگل محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محمواباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 11983 دارد 350m2

قیمت: 750,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا سمت جنگل مازندران . فروش ویلا محموداباد . ویلا با درخت و باغچه کاری زیبا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . ویلا شمال

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 11973 دارد 570m2

قیمت: 650,000,000 تومان

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا در چمستان . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف چمستان . ویلا قیمت مناسب . ویلا چمستان ویلا با سند و پروانه مازندران چمستان . ویلا جنگلی نزدیک به دریا شمال . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و درختکاری شده دارای زمین بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 11963 دارد 300m2

قیمت: 400,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان . ویلا در چمستان .خرید ویلا در چمستان . ویلا شهرکی مازندران چمستان . ویلا جنگلی نزدیک به دریاخزر مازندران . ویلا مازندران چمستان . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف چمستان . ویلا چمستان . ویلا با سند 6دانگ چمستان مازندران . ویلا نوساخت چمستان . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی و حیاط بزرگ با تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده .

چمستان ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار چمستان

کد 11952 دارد 320m2

قیمت: 465,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل چمستان . ویلا در چمستان . ویلا جنگلی چمستان مازندران . ویلا جنگلی نوساخت . خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . ویلا چمستان . ویلا سندار و جوازساخت مازندران . این ویلا کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبانی و حیاط بزر با دراخت کاری زیبا و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 11943 دارد 310m2

قیمت: 490,000,000 تومان

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان . ویلا در چمستان . ویلا بین امل و چمستان . ویلا شمال . خرید ویلا چمستان شمال . ویلا شهرکی شمال . ویلا سنددار شمال چمستان . ویلا شهرکی چمستان . ویلا جنگلی مازندران . ویلا فروشی مازندران شمال کشور چمستان . ویلا در مازندران . این ویلا جنگلی دارای تراس رو به طبیعت و حیاط بزرگ داخل شهرک با نگهبانی واقغ در مازندران چمستان

چمستان ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار چمستان

کد 11933 دارد 309m2

قیمت: 300,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت چمستان . ویلا چمستان . خرید ویلا چمستان . ویلا در شمال . ویلا شهرکی شمال چمستان . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف چمستان . ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار چمستان . ویلا سنددار چمستان . این ویلا فروشی سمت دشت و چنزار داخل شهرکی زیبا با حیاط بزرگ و نگهبانی دارای تراس رو به شمال کشور واقع در چمستان

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 11923 دارد 200m2

قیمت: 340,000,000 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در چمستان . ویلا در چمستان . ویلا در شمال کشور مازندران اطراف مازندران . ویلا چستان . ویلا شهرکی جنگلی چمستان . ویلا نوساخت شمال چمستان . ویلا شهرکی شمال . ویلا مازندران . خرید ویلا شمال چمستان . ویلا سنددار شمال چمستان . این ویلا فروشی سمت جنگل سرسبز داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ دارای تراس بزرگ سمت جنگل شمال کشور چمستان

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 11913 دارد 400m2

قیمت: 450,000,000 تومان

ویلا در چمستان . ویلا چمستان . ویلا مازندران چمستان . ویلا شمال چمستان . ویلا شهرکی مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف چمستان . ویلا جنگلی مازندران چمستان . ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا سنددار مازندران شمال محموداباد . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی دارای حیاط بزرگ زیبا و تراس رو به شمال کشور مازندران چمستان

محمودآباد ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

کد 11902 دارد 210m2

قیمت: 200,000,000 تومان

ویلا در محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا محموداباد . ویلا داخل شهرک شمال . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا بین محموداباد و امل . فروش ویلا در محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . این ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرکی دارای نگهبان و با حیاط بزرگ در طبیعت زیبای شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

کد 11893 دارد 290m2

قیمت: 400,000,000 تومان

ویلا در محموداباد . ویلا فروشی شمال محمواباد . خرید ویلا در نوشهر . ویلا سنددار مازندران . ویلا محموداباد . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا جنگلی داخل شهرک مازندران محموداباد . ویلا شهرکی شمال مازندران . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان دائمی با حیاط بزرگ و تراس دید به جنگل شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 11882 دارد 300m2

قیمت: 385,000,000 تومان

خرید ویلا در مازندران شمال سرخرود . ویلا مازندران شمال . ویلا در محموداباد . ویلا مازندران شمال . خرید ویلا مازندران . ویلا جنگلی مازندران . ویلا داخل شهرک مازندران شمال . ویلا نوساخت شمال مازندران . ویلا شمال . ویلا جنگلی محموداباد نزدیک به دریا مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف محمواباد . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرک با نگهبانی و تراس رو به جنگل شمال کشور .

محمودآباد ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل

ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل محمودآباد

کد 11873 دارد 1000m2

قیمت: 870,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا شمال . خرید ویلا در محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سنددار مازندران محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . این ویلا باغ فروشی کنار جنگل داخل شهرک با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

محمودآباد ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

کد 11862 دارد 220m2

قیمت: 390,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا در شمال . ویلا شمال . ویلا جنگلی مازندران . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد .ویلا سمت دشت و چمنزار محموداباد . ویلا جنگلی نزدیک به دریا شمال . خرید ویلا محموداباد . ویلا جنگلی شهرکی محموداباد مازندران . ویلا سنددار مازندران محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . این ویلا فروشی نزدیک به جنگل در شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11853 دارد 200m2

قیمت: 260,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا شمال محموداباد . ویلا شمال . ویلا مازندران . ویلا مازندران شمال محموداباد . ویلا محموداباد جنگلی . ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سنددار محموداباد . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

کد 11844 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا در مازندران محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا محموداباد داخل شهرک محموداباد سرخرود . ویلا جنگلی محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . ویلا مازندران محوداباد شمال . ویلا جنگلی . ویلا شمال . ویلا مازندران جنگلی شمال . ویلا مازندران اطراف محموداباد . این ویلا فروشی سمت جنگل مازندران در شهرکی امن و زیبا با نگهبانی و تراس بزرگ دید به طبیعت زیبای شمال محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 11453 دارد 230m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی کشور ایران مازندران مجموداباد . ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل مازندران محموداباد . ویلا شهرکی با الاچیق زیبا مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی استخر دار سمت جنگل مازندران محموداباد . ویلا شهرکی نوساخت فروشی مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سنددار محموداباد . ویلا شهرکی استخردار بین محمود اباد و امل مازندران . خرید ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به طبیعت بینظیر محموداباد مازندران . ویلا شهرکی قیمت مناسب مازندران محموداباد

پشتیبانی0