preload

ویلا شمال | خرید ویلا شمال

خرید ویلا شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 13183 دارد 300m2

قیمت: 850,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محموداباد . خرید ویلا در مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا . ویلا شهرکی در اطراف محموداباد . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائم و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس بزرگ واقع در محموداباد

چمستان ویلا جنگلی باغ ویلا

ویلا جنگلی باغ ویلا چمستان

کد 13173 دارد 700m2

قیمت: 850,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی ویلا باغ چمستان . خرید ویلا باغ در مازندران . فروش ویلا باغ . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا باغ جنگلی . ویلا باغ در اطراف جنگل چمستان . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 13152 دارد 350m2

قیمت: 290,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی چمستان . ویلا با تراس مازندران . فروشی ویلا . ویلا در چمستان . خرید ویلا نوساخت . ویلا در اطراف دشت و چمنزار چمستان . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 13142 دارد 160m2

قیمت: 220,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک نوشهر . ویلا جنگلی در مازندران . ویلا فروشی . ویلا قیمت مناسب در چمستان . ویلا ارزان قیمت . ویلا جنگلی در اطراف چمستان. ویلا سمت جنگل شمال . این ویلا فروشی بین وشهر توریستی در محیطی ویلای حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس سمت جنگل مازندران

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 13133 دارد 360m2

قیمت: 650,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا . ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا در اطراف شمال . این ویلا فروشی نوساخت در منطقه جنگلی حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس در به منظره جنگل چمستان

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 12992 دارد 200m2

قیمت: 210,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان . ویلا حیاط دار چمستان . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا سنددار چمستان . فروش ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12982 دارد 250m2

قیمت: 300,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا در مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا در مازندران . این ویلا فروشی داخل کوچه ای ویلای و جنگلی در محیطی امن و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12962 دارد 200m2

قیمت: 190,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . خرید ویلا در مازندران اطراف نوشهر . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12953 دارد 320m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . فروش ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . قیمت ویلا در محمواباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 12942 دارد 216m2

قیمت: 270,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی سمت دشت و چنزار و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 12932 دارد 230m2

قیمت: 270,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا سنددار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل کوچه جنگلی و امن حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 12923 دارد 500m2

قیمت: 390,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محموداباد . ویلا در محموداباد . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا درختکاری شده محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12912 دارد 200m2

قیمت: 300,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد. ویلا جنگلی شمال . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل و تراس ویو به طبیعت محموداباد و اطراف مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12903 دارد 240m2

قیمت: 330,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سنددار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا با نگهبانی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12884 دارد 310m2

قیمت: 550,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . ویلا حیاط دار چمستان . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سنددار چمستان . فروش ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل محیطی جنگلی ویلای حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 12872 دارد 210m2

قیمت: 310,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی چمستان . ویلا حیاط دار چمستان . ویلا با نگهبانی مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی . ویلا جوازساخت و سند در چمستان . ویلا در شمال اطراف چمستان . فروش ویلا شهرکی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت جنگلی مازندران

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 12862 دارد 240m2

قیمت: 360,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان . ویلا در چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . فروش ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12672 دارد 200m2

قیمت: 185,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا با نگهبانی مازندران. ویلا در محموداباد . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و جوازساخت محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل محمودآباد

کد 12662 دارد 270m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی چسبیده به جنگل محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا قیمت مناسب در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا سمت دشت در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا چسبیده به جنگل مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری چسبیده به جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12652 دارد 235m2

قیمت: 290,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . قیمت ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند پایانکار محموداباد . ویلا در مازندران با تراس بزرگ اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 12643 دارد 285m2

قیمت: 320,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محموداباد . خرید ویلا بین کلوده و محموداباد . ویلا نوساخت مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل و دشت با تراس رو به دشت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12632 دارد 220m2

قیمت: 250,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا محموداباد نزدیک کلوده. ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل در نزدیکی شهر کلوده با تراس ویو به منطقه فربخش شمال

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12623 دارد 360m2

قیمت: 630,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا با تراس بزرگ محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند پایان کار محموداباد . ویلا در استخردار اطراف محموداباد . ویلا نزدیک کلوده در مازندران . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار

ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محمودآباد

کد 12614 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنوب جاده سمت دشت و شالیزار محموداباد . خرید ویلا محموداباد . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند در محموداباد . ویلا با نورپردازی در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار دشت و شالیزار با تراس بزرگ رو شالیزار شمال

پشتیبانی0