preload

ویلا در چمستان | خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان


چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21454 ندارد 200m2

قیمت: 1,900,000,000 تومان

خرید ویلا شمال دوبلکس 

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 21443 ندارد 220m2

قیمت: 1,500,000,000 تومان

خرید ویلا نیم پیلوت شکیل و خوش نما

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 21432 ندارد 160m2

قیمت: 1,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال فلت مدرن 

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21422 ندارد 400m2

قیمت: 1,500,000,000 تومان

خرید ویلا شمال  فلت

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 21412 ندارد 230m2

قیمت: 2,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال استخر دار 

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 21402 ندارد 230m2

قیمت: 1,600,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نیم پیلوت 

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21393 ندارد 205m2

قیمت: 1,800,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نیم پیلوت

چمستان ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی چمستان

کد 21383 ندارد 270m2

قیمت: 2,150,000,000 تومان

خرید ویلا شمال مجلل

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 21374 ندارد 270m2

قیمت: 3,600,000,000 تومان

خرید ویلا شمال با نمای سنگی  رومی و مجلل

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21363 ندارد 250m2

قیمت: 2,300,000,000 تومان

خرید ویلا شمال دوبلکس نما سنگ

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21352 ندارد 140m2

قیمت: 1,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نیم پیلوت نما سفید

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21342 ندارد 200m2

قیمت: 970,000,000 تومان

خرید ویلا شمال فلت در منطقه خوش آب و هوا

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21333 ندارد 385m2

قیمت: 5,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال لوکس با قیمت مناسب و نمایی زیبا

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21323 ندارد 210m2

قیمت: 1,900,000,000 تومان

خرید ویلا شمال لوکس با امکانات 

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21312 ندارد 190m2

قیمت: 1,600,000,000 تومان

خرید ویلا شمال خوش نما و امن

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21302 ندارد 160m2

قیمت: 650,000,000 تومان

خرید ویلا شمال فلت با قیمت مناسب

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 21293 دارد 300m2

قیمت: 3,400,000,000 تومان

ویلا شمال دوبلکس نما سنگ استخر دار 

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 21282 دارد 250m2

قیمت: 2,600,000,000 تومان

خرید ویلا شمال شکیل دوبلکس 

چمستان ویلا شهرکی نیم پیلوت

ویلا شهرکی نیم پیلوت چمستان

کد 21273 ندارد 170m2

قیمت: 1,700,000,000 تومان

ویلا شمال نیم پیلوت با اتاق خواب مستر 

چمستان ویلا شهرکی نیم پیلوت

ویلا شهرکی نیم پیلوت چمستان

کد 21262 ندارد 270m2

قیمت: 1,600,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نیم پیلوت شهرکی در چمستان 

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21253 دارد 250m2

قیمت: 2,600,000,000 تومان

ویلا شمال شکیل نما سنگ دوبلکس

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21243 دارد 250m2

قیمت: 1,750,000,000 تومان

ویلا شمال نیم پیلوت در محیطی امن 

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21233 ندارد 200m2

قیمت: 1,300,000,000 تومان

خرید ویلا شمال  ویو عالی ساخته شده با متریال برند

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21223 ندارد 220m2

قیمت: 1,280,000,000 تومان

ویلا شمال همکف واقع در بافت مسکونی 

پشتیبانی0