preload

ویلا شهرکی در محمودآباد | خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

خرید ویلا شهرکی در محمودآباد


محمودآباد ویلا شهرکی سمت دریا

ویلا شهرکی سمت دریا محمودآباد

کد 10413 دارد 250m2

قیمت: 250,000,000 تومان

ویلا شهرکی نزدیک به ساحل محموداباد مازندران . فروش ویلا شهرکی نوساخت در نزدیکی دریا در کشور ایران مازندران محمود اباد در نزدیکی شهز توریستی سرخرود . خرید ویلا ارزان قیمت و قیمت مناسب در شمال کشور مازندران نزدیک به ساحل محموداباد . ویلا شهرکی فروشی باغچه کاری فضای سبز زیبا نزدیک به ساحل خزر محموداباد مازندران . ویلا فروشی شهرکی نزدیک به مرکز خرید و فروشگاه مازندران محموداباد .

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 10403 دارد 300m2

قیمت: 750,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار مازندران محموداباد . ویلا فروشی شهرکی دوبلکس سمت دشت و چمنزار در مازندران محمود اباد در نزدیکی شهر سرخرود . ویلا شهرکی در دشت و چمنزار با تراس بزرگ و دید زیبا مازندران محموداباد . ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار فاصله کم با دریا در ماندران محموداباد .فروش ویلا شهرکی با حیاط بزرگ و محوطه سازی زیبا مازندران محمودباد. خرید ویلا شهرکی در مازندران محموداباد نزدیک به دریا .

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 10393 دارد 250m2

قیمت: 350,000,000 تومان

ویلا شهرکی جنگلی سمت دشت و جنگل مازندران محموداباد . ویلا شهرکی جنگلی با دید به دشت و جنگل در تراس بزرگ این ویلا که در مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی جنگلی دید به دشت در مازندران محموداباد در نزدیکی شهر سرخرود . خرید ویلا شهرکی جنگلی سمت دشت و چمنزار دارای خیاط سازی زیبا در مازندران محموداباد . ویلا شهرکی دوبلکس سمت دشت و جنگل با نمای زیبا و خاص در مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 10382 دارد 205m2

قیمت: 290,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت جنگل شمال مازندران محموداباد . ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی قیمت مناسب دید به دشت و جنگل . ویلا شهرکی جنگلی با سالن بزرگ و نورپردازی حرفه ای در شمال مازندران محموداباد . ویلا دوبلکس شهرگی جنگلی سمت دشت و جنگل دارای گل های تزیینی و باغچه کاری زیبا به همراه نمای انتیک در مازندران شمال ایران محموداباد .

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 10373 دارد 270m2

قیمت: 330,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و چمنزار در کشور ایران شمال مازندران محموداباد . ویلا دوبلکس شهرکی دید به جنگل و دشت مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی مازندران محموداباد . ویلا شهرکی جنگلی با تراس بزرگ و دید عالی در مازندران محموداباد . ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی با گل های تزیینی و باخچه کاری زیبا در مازندران محموداباد . ویلا شهرکی جنگلی دید به دشت دارای دخا مرکبات در مازندران محموداباد .

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 9792 دارد 220m2

قیمت: 325 تومان

ویلا محمودآباد. خرید ویلا شهرکی سمت جنگلی محمودآباد در استان مازندران . ویلا فروشی نوساز در استان مازندران شهرکی محمودآباد با سند مالکیت تک برگ.ویلا شهرکی جنگلی فروشی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا داخل شهرک سمت دشت و شالیزار بین دو شهر محموداباد و آمل

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 9513 دارد 210m2

قیمت: 360 تومان

خرید ویلا ارزان قیمت محمودآباد. فروش ویلا شهرکی ارزان قیمت محمودآباد.ویلا شهرکی ارزان قیمت محمودآباد خرید.ویلا شهرکی محمودآباد.فروش ویلا داخل شهرک محمودآباد.ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو اتاق خواب و سند است

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 9503 دارد 263m2

قیمت: 720 تومان

ویلا در محمودآباد.ویلا شهرکی سمت طبیعت و دشت محمودآباد.خرید و فروش ویلا داخل شهرکی سمت جنگل های شمال کشور در استان مازندران.خرید ویلا شهرکی در سمت دشت و چمن شهرستان محموداباد. ویلا فروشی شهرکی با حیاط وسیع گلکاری شده، به همراه سند مالکیت و جواز ساخت واقع در منطقه توریستی محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 9492 دارد 200m2

قیمت: 430 تومان

ویلا در محمودآباد.ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد.ویلا مازندران شهرکی با نگهبانی دایمی بین سرخرود و ایزدشهر.خرید و فروش ویلا داخل شهرکی سمت جنگل های شمال کشور در استان مازندران.فروش ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار منطقه چهارمحل محمودآباد. ویلا در مازندران نزدیک شهر ساحلی محمودآباد داخل شهرک، به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 9194 دارد 300m2

قیمت: 620 تومان

ویلا محمودآباد. خرید ویلا در محمودآباد. ویلا فروشی در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل شهر محمودآباد استان مازندران. ویلا شهرکی حیاط دار در محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرکی سمت جنگلی در محمودآباد به همراه سند مالکیت ششدانگ در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی شب در شهر محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 9183 دارد 230m2

قیمت: 570 تومان

ویلا محمودآباد. خرید ویلا شهرکی جنگلی با تراس رو به دشت و جنگل در محمودآباد. ویلا شهرکی حیاط دار در نزدیکی شهر محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک ساحلی قصر فیروزه محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی با سند مالکیت ششدانگ در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی دائمی در محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 9022 دارد 200m2

قیمت: 225 تومان

ویلا محمودآباد. ویلا شهرکی سمت جنگل در شهر محمودآباد. ویلا شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. ویلا شهرکی فلت سمت جنگل در محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگل در شهر محمودآباد.ویلا شهرکی سنددار در شهر محمودآباد. ویلا شهرکی جنگلی بین جاده محمودآباد و سرخرود در محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8633 دارد 250m2

قیمت: 300 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در سمت جنوب محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8593 دارد 300m2

قیمت: 880 تومان

ویلا شهرکی دریاسر در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبروی شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک دریاسر محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8493 دارد 200m2

قیمت: 330 تومان

ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی نوساز در منطقه چهارمحل محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8484 دارد 200m2

قیمت: 380 تومان

ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی بین محموداباد و سرخرود

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8473 دارد 200m2

قیمت: 380 تومان

ویلا شهرکی جنگلی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبروی شهرک مسکن شهرسازی در محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در چهارمحل محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 8193 دارد 255m2

قیمت: 570 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در علمده محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی خانه دریا محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7962 دارد 390m2

قیمت: 400 تومان

ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبروی شهرک مسکن شهرسازی در محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 7862 دارد 290m2

قیمت: 490 تومان

ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در چهارمحل محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7852 دارد 235m2

قیمت: 270 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در چهارمحل محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7834 دارد 230m2

قیمت: 500 تومان

ویلا شهرکی دریاسر در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک دریاسر محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی ساحلی

ویلا شهرکی ساحلی محمودآباد

کد 7404 دارد 1000m2

قیمت: 2 تومان

ویلا شهرک خانه دریا در محمودآباد.ویلا شهرکی ساحلی در استان مازندران در شهر محمودآباد.خرید و فروش ویلا در شهرک خانه دریا محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7053 دارد 255m2

قیمت: 550 تومان

خرید ویلا شهرکی به سمت طبیعت دشت و جنگل بین دو شهر محمودآباد و سرخرود در استان مازندران ، با فاصله مناسب از دریا و جاده اصلی، نما و معماری و داخلی و حیاط زیبا، به همراه سند مالکیت و پروانه ساخت

پشتیبانی0