preload

ویلا در محمودآباد | خرید ویلا در محمودآباد

خرید ویلا در محمودآباد


محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14112 دارد 290m2

قیمت: 300 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل محمودآباد . خرید و فروش ویلا شهرکی . ویلا شهرکی فروشی محمودآباد مازندران . ویلا با سند مالکیت در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی با نگهبانی . ویلا سنددار سمت دشت و شالیزار محموداباد . ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به طبیعت زیبا محموداباد . ویلا شهرکی فروشی با حیاط و سند مالکیت و بنای همکف سمت دشت و چمنزارهای مازندران محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14072 دارد 260m2

قیمت: 390 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت دشت مازندران محمودآباد . فروش ویلا شهرکی بین آمل و محمودآباد مازندران . ویلا شهرکی فروشی محمودآباد مازندران . ویلا سنددار در شمال محموآباد . خرید ویلا شهرکی با نگهبانی . ویلابا دید به جنگل سنددار سمت شالیزار محمودآباد . ویلا شهرکی با تراس و دید به طبیعت زیبا مازندران محمودآباد . ویلا شهرکی فروشی با حیاط محوطه سازی شده مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 13973 دارد 240m2

قیمت: 1 تومان

ویلا مازندران . ویلا شهرکی در محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس سنددار در محمودآباد . ویلا فروشی نوساز در محمودآباد . فروش ویلا دخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز سمت دشت و چمنزارهای شهر محمودآباد مازندران در شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 13963 دارد 200m2

قیمت: 360 تومان

ویلا مازندران شمال . خرید ویلا مازندران در محموداباد . ویلا شهرکی در محموداباد . ویلا سنددار دوبلکس و نوساز در محموداباد . خرید ویلا داخل شهرکی سمت جنگل و دشت با بنای دوبلکس و نوساز و سندتکبرگ در محموداباد مازندران در شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 13953 دارد 270m2

قیمت: 285 تومان

خرید ویلا در مازندران . ویلا شهرکی در محموآباد . فروش ویلا نیم دوبلکس نوساز در محموداباد . ویلا مازندران فروشی در محموداباد . خرید و فروش ویلا شهرکی نوساز قیمت مناسب در محموداباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 13942 دارد 240m2

قیمت: 270 تومان

ویلا فروشی ماندران . خرید ویلا در مازندران محمودآباد . ویلا شهرکی محموداباد . فروش ویلا نوساز در محموداباد . ویلا داخل شهرک بین آمل و محمودآباد با ویوی جنگل و دشت در استان مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 13932 دارد 300m2

قیمت: 285 تومان

ویلا مازندران شمال . خرید و فروش ویلا در محموداباد .خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا نوساز شهرکی در محموآباد . خرید و فروش ویلا نیم پیلوت و نوساز و حیاطدار در محمودآباد مازندران در شمال با چشم انداز دشت و جنگل

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 13813 دارد 418m2

قیمت: 500 تومان

ویلا مازندران . فروش ویلا محمودآباد . ویلا فلت سمت دشت در محمودآباد . خرید ویلا سنددار محموداباد . خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار در محموداباد مازندران با بنای فلت و سند تکبرگ و حیاط بزرگ

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 13803 دارد 220m2

قیمت: 600 تومان

ویلا مازندران . خرید ویلا محمودآباد . ویلا دوبلکس سنددار در محمودآباد . ویلا فروشی محمودآباد . فروش ویلا استخردار سمت دشت و جنگل در محمودآباد مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و بنای دوبلکس نوساز

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 13692 دارد 230m2

قیمت: 450 تومان

ویلا مازندران . خرید ویلا جنگلی در محموداباد . خرید ویلا استخردار در محموداباد . ویلا سنددار مبله در محموداباد . ویلا فروشی سمت دشت و چمنزار با بنای نیم پیلوت و نوساز با سند تکبرگ و فول مبله در محموداباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 13683 دارد 240m2

قیمت: 440 تومان

خرید و فروش ویلا در مازندران . ویلا جنگلی در محمودآباد مازندران . ویلا سنددار نوساز در محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا سمت دشت و جنگل در شهرستان محمودآباد مازندران در شمال با بنای نیم دوبلکس و سند تک برگ

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 13533 دارد 340m2

قیمت: 750 تومان

ویلا مازندران . ویلا فروشی در محمودآباد . خرید و فروش ویلا در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد . ویلا لوکس و شیک داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز و 3 خوابه و حیاط بسیار زیبا در محمودآباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 13413 دارد 600m2

قیمت: 720 تومان

ویلا مازندران . خرید ویلا در محموداباد مازندران . ویلا جنگلی مستقل در محموداباد . فروش ویلا جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 13403 دارد 204m2

قیمت: 450 تومان

ویلا مازندران . ویلا جنگلی در محموداباد مازندران . خرید ویلا نیم پیلوت درمحموداباد . فروش ویلا جنگلی نوساز در محمودآباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا ساحلی داخل شهرک

ویلا ساحلی داخل شهرک محمودآباد

کد 13203 دارد 330m2

قیمت: 1,450,000,000 تومان

خرید ویلا ساحلی داخل شهرک محموداباد . ویلا در شهرک مازندران . فروش ویلا ساحلی . خرید ویلا ساحلی در محموداباد . خرید ویلا با حیاط . ویلا در اطراف محموداباد . این ویلا فروشی داخل شهرک ساحلی با نگهبانی دائمی با حیاط بزرگ و باغچه کاری کنار دریاخزر با تراس ویو به دشت محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل

ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل محمودآباد

کد 13193 دارد 600m2

قیمت: 1,750,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل . ویلا با تراس بزرگ در مازندران . ویلا باغ فروشی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا باغ جنگلی . ویلا باغ در اطراف جنگل محموداباد . این ویلا باغ فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس ویو به جنگل های مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 13183 دارد 300m2

قیمت: 850,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محموداباد . خرید ویلا در مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا . ویلا شهرکی در اطراف محموداباد . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائم و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس بزرگ واقع در محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12962 دارد 200m2

قیمت: 190,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . خرید ویلا در مازندران اطراف نوشهر . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12953 دارد 320m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . فروش ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . قیمت ویلا در محمواباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 12942 دارد 216m2

قیمت: 270,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی سمت دشت و چنزار و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 12932 دارد 230m2

قیمت: 270,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا سنددار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل کوچه جنگلی و امن حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 12923 دارد 500m2

قیمت: 390,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محموداباد . ویلا در محموداباد . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا درختکاری شده محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12912 دارد 200m2

قیمت: 300,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد. ویلا جنگلی شمال . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل و تراس ویو به طبیعت محموداباد و اطراف مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12903 دارد 240m2

قیمت: 330,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سنددار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا با نگهبانی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

پشتیبانی0