preload

ویلا شهرکی نیم پیلوت در چمستان | خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت در چمستان

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت در چمستان


چمستان ویلا شهرکی نیم پیلوت

ویلا شهرکی نیم پیلوت چمستان

کد 23743 ندارد 500m2

قیمت: 3,500,000,000 تومان (اقساط 2 ماه)

ویلا نما سنگ

چمستان ویلا شهرکی نیم پیلوت

ویلا شهرکی نیم پیلوت چمستان

کد 23562 ندارد 270m2

قیمت: 2,400,000,000 تومان (اقساط 2 ماه)

شهرکی

چمستان ویلا شهرکی نیم پیلوت

ویلا شهرکی نیم پیلوت چمستان

کد 23452 ندارد 230m2

قیمت: 1,850,000,000 تومان (اقساط 3 ماه)

نما سنگ لاشه

چمستان ویلا شهرکی نیم پیلوت

ویلا شهرکی نیم پیلوت چمستان

کد 21273 ندارد 170m2

قیمت: 1,700,000,000 تومان

ویلا شمال نیم پیلوت با اتاق خواب مستر 

چمستان ویلا شهرکی نیم پیلوت

ویلا شهرکی نیم پیلوت چمستان

کد 21262 ندارد 270m2

قیمت: 1,600,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نیم پیلوت شهرکی در چمستان 

چمستان ویلا شهرکی نیم پیلوت

ویلا شهرکی نیم پیلوت چمستان

کد 19343 دارد 200m2

قیمت: 1,800,000,000 تومان (اقساط 4 ماه)

ویلا نیم پیلوت جنگلی

پشتیبانی0