preload

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در چمستان | خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در چمستان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در چمستان


چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت چمستان

کد 23772 ندارد 170m2

قیمت: 900,000,000 تومان (اقساط 3 ماه)

ویلا همکف نما مدرن

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت چمستان

کد 11353 دارد 230m2

قیمت: 465,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی جنگلی در بین دو شهر امل و چمستان . فروش ویلا شهرکی سمت دشت مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی نزدیک جنگل مازندران چمستان . ویلا فروشی با نگهبانی مازندران چمستان . فروش ویلا جنگلی در محیطی ویلای و امن مازندران . ویلا شهرکی جنگلی سند دار مازندران چمستان . ویلا شهرکی سمت جنگل با حیاط بزرگ مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در بین دو شهر توریستی امل و چمستان .

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت چمستان

کد 11203 دارد 300m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت استان مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی چمستان مازندران . خرید ویلا سمت جنگل مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل مازندران چمستان . فروش ویلا شهرکی جواز دار چمستان مازندران . خرید ویلا نوساخت سمت جنگل چمستان . ویلا شهرکی سمت جنگل بین امل چمستان . ویلا فروشی حیاط دار چمستان مازندران و خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب چمستان مازندران . خرید ویلا جنگلی با نگهبانی چمستان مازندران

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت چمستان

کد 10683 دارد 240m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت کشور ایران مازندران چمستان . خرید ویلا شهرکی مازندران چمستان . ویلا فروشی شهرکی دید به تپه جنگل مازندران چمستان . ویلا شهرکی با حیاط بزرگ در چمستان مازندران . شهرک جنگلی با نورپردازی زیبا در چمستان . فروش ویلا شهرکی با امکانات کامل مجموعه ورزشی در شمال چمستان . فروش ویلا جنگلی شهرکی دارای تمامی امکانات تفریحی در چمستان مازندران .خرید ویلا جنگلی نزدیک به دریا خرز در چمستان

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت چمستان

کد 10252 دارد 200m2

قیمت: 220 تومان

ویلا شهرکی جنگلی سمت مازندران در چمستان . ویلا چمستان نیم پیلوت قیمت مناسب . خرید ویلا قیمت مناسب نیم پیلوت شهرکی مازندران چمستان. ویلا شهرکی نوساز نیم پیلوت ایران مازندران چمستان . ویلا چمستان قیمت مناسب نوساز نیم پیلوت مازندران . ویلا فروشی چمستان مازندران . نیم پیلوت

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت چمستان

کد 9712 دارد 200m2

قیمت: 265 تومان

ویلا چمستان. فروش ویلا سمت جنگل خرید در منطقه چمستان.خرید ویلا در چمستان. فروش ویلا شهرکی منتهی به دریا در جاده آمل به چمستان در استان مازندران. ویلا شهرکی حیاط دار با کیفیت در ساخت و طراحی داخلی سمت جنگل چمستان. ویلا فروشی چمستان به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار

پشتیبانی0