preload

ویلا جنگلی شهرکی در چمستان | خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان


چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 23812 ندارد 250m2

قیمت: 1,450,000,000 تومان (اقساط 3 ماه)

فروش ویژه ی ویلا شهرکی

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 23803 دارد 280m2

قیمت: 3,800,000,000 تومان (اقساط 3 ماه)

ویلای دوبلکس و شهرکی

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 23782 ندارد 170m2

قیمت: 1,100,000,000 تومان (اقساط 1 ماه)

همکف

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 23385 ندارد 450m2

قیمت: 8,000,000,000 تومان (اقساط 2 ماه)

کاخ ویلا

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 23293 ندارد 270m2

قیمت: 2,700,000,000 تومان (اقساط 1 ماه)

دوبلکس 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 23223 ندارد 200m2

قیمت: 3,200,000,000 تومان (اقساط 3 ماه)

ویلا دوبلکس

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 22103 ندارد 400m2

قیمت: 6,800,000,000 تومان

خرید ویلا شمال مدرن تریبلکس

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21962 ندارد 230m2

قیمت: 1,900,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نیم پیلوت شهرکی 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21952 ندارد 180m2

قیمت: 1,100,000,000 تومان

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21932 ندارد 130m2

قیمت: 1,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال پر امکانات

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21912 ندارد 130m2

قیمت: 1,200,000,000 تومان

خرید ویلا شمال شهرکی 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21883 ندارد 270m2

قیمت: 2,100,000,000 تومان

خرید ویلا شمال پر امکانات 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21872 ندارد 250m2

قیمت: 2,100,000,000 تومان

خرید ویلا شمال دوبلکس

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21834 ندارد 245m2

قیمت: 4,100,000,000 تومان

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21814 ندارد 480m2

قیمت: 620,000,000 تومان

خرید ویلا شمال 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21803 ندارد 330m2

قیمت: 3,600,000,000 تومان

خرید ویلا شمال خوش و ساخت خوش نما

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21793 ندارد 290m2

قیمت: 3,700,000,000 تومان

خرید ویلا شمال مجلل با نمایی متفاوت 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21782 ندارد 300m2

قیمت: 3,300,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نما سفید رومی 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21772 ندارد 400m2

قیمت: 2,600,000,000 تومان

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21763 ندارد 280m2

قیمت: 3,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نما رومی سفید 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21754 ندارد 250m2

قیمت: 2,700,000,000 تومان

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21743 ندارد 300m2

قیمت: 2,400,000,000 تومان

خرید ویلا شمال شکیل 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21734 ندارد 310m2

قیمت: 2,800,000,000 تومان

خرید ویلا شمال نما رومی 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21723 ندارد 270m2

قیمت: 2,700,000,000 تومان

خرید ویلا شمال با ویو عالی

پشتیبانی0