preload

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار در چمستان | خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار در چمستان

خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار در چمستان


چمستان ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار چمستان

کد 11952 دارد 320m2

قیمت: 465,000,000 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل چمستان . ویلا در چمستان . ویلا جنگلی چمستان مازندران . ویلا جنگلی نوساخت . خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . ویلا چمستان . ویلا سندار و جوازساخت مازندران . این ویلا کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبانی و حیاط بزر با دراخت کاری زیبا و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

چمستان ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار چمستان

کد 11363 دارد 310m2

قیمت: 490,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار مازندران چمستان .ویلا جنگلی فروشی بین امل و چمستان مازندران . ویلا شهرکی نوساخت نزدیک به شهر چمستان مازندران . فروش ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار چمستان مازندران . ویلا شهرکی با نگهبانی سمت جنگل مازندران چمستان . ویلا فروشی سنددار چمستان . ویلا شهرکی سمت جنگل نزدیم به دریاخزر مازندران چمستان . ویلا فروشی با تراس بزرگ چمستان مازندران

چمستان ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار چمستان

کد 11172 دارد 170m2

قیمت: 170,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار مازندران چمستان . ویلا جنگلی فروشی چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران چمستان . خرید ویلا نوساخت جنگلی چمستان . ویلا فروشی بین امل و چمستان مازندران . ویلا فروشی در اب و هوای جنگلی مازندران چمستان . خرید یلا قیمت مناسب چمستان مازندران . فروش ویلا جنگلی در محیطی ویلای و امن مازندران چمستان . ویلا جنگلی حیاط دار مازندران چمستان

پشتیبانی0