preload

ویلا جنگلی سمت جنگل در چمستان | خرید ویلا جنگلی سمت جنگل در چمستان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل در چمستان


چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 15392 دارد 140m2

قیمت: 195 تومان

فروش ویلا جنگلی چمستان . ویلا در چمستان . ویلا فروشی مازندران چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا مازندران . ویلا با چشم انداز جنگل و دامنه کوه در چمستان . خرید ویلا قیمت مناسب ، سمت جنگل در چمستان . ویلا 2 خوابه با بنای فلت . فروش ویلا نوساز در مازندران شمال . ویلا با قیمت ارزان در اطراف چمستان . ویلا مستقل با حیاط گلکاری شده در چمستان مازندران . خرید و فروش ویلا مازندران سمت شمال . خرید ویلا 2 خوابه قیمت مناسب با جواز ساخت در چمستان مازندران

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 15183 دارد 430m2

قیمت: 780 تومان

خرید ویلا مازندران سمت شمال . ویلا جنگلی چمستان . ویلا دوبلکس در چمستان . فروش ویلا سمت جنگلهای چمستان در مازندران . ویلا حیاط دار در چمستان . خرید ویلا با سند مالکیت و جواز ساخت . ویلا فروشی در مازندران . فروش ویلا جنگلی با حیاط بزرگ و انواع درختان . ویلا نوساز با ویوی عالی به جنگل و کوه در شمال چمستان . خرید ویلا مستقل 3 خوابه سمت جنگل . فروش ویلای لوکس در چمستان . ویلا جنگلی سنددار با بنای دوبلکس و چشم انداز کوه و جنگل در مازندران چمستان

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 14992 دارد 350m2

قیمت: 380 تومان

خرید و فروش ویلا مازندران . ویلا جنگلی چمستان .ویلا مازندران سمت شمال . فروش ویلا مازندران سمت چمستان . ویلا سنددار در چمستان . خرید ویلا سمت جنگل در اطراف چمستان . ویلا فروشی نوساز در چمستان . ویلا حیاط دار با تراس رو به جنگل . خرید ویلا جنگلی 2 خوابه در مازندران چمستان . ویلا نیم دوبلکس نوساخت با جواز ساخت . فروش ویلا جنگلی مستقل در چمستان . ویلا ابتدای جاده آمل به چمستان . ویلا با ویوی جنگل های شمال در اطراف چمستان مازندران . خرید و فروش ویلا جنگلی حیاطدار با تراس رو به جنگل چمستان مازندران

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 14812 دارد 550m2

قیمت: 500 تومان

ویلا مازندران سمت چمستان . خرید ویلا جنگلی چمستان . ویلا جنگلی مبله در چمستان شمال . فروش ویلا سنددار با حیاط بزرگ . ویلا سمت جنگلهای سرسبز مازندران در چمستان . ویلا فروشی در چمستان . ویلا چمستان . خرید ویلا مازندران در شمال ایران . ویلا جنگلی حیاط دار با بنای نوساز و همکف . ویلا جواز دار 2 خوابه در مازندران چمستان . فروش ویلا فول مبله با انشعابات وصل شده . خرید و فروش ویلا نوساخت ، سمت جنگل ، با سند شورایی و پروانه ساخت بصورت مستقل در شمال . مازندران . چمستان

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 14484 دارد 300m2

قیمت: 470 تومان

ویلا جنگلی چمستان مازندران . ویلا مازندران . خرید و فروش ویلا در مازندران چمستان . ویلا دوبلکس و نوساز در چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی سمت جنگل در چمستان شمال . ویلا مازندران در چمستان . ویلا فروشی حیاط دار در چمستان . ویلا با چشم انداز جنگلی سمت مازندران شمال . فروش ویلا چمستان . خرید ویلا مازندران در شمال . فروش ویلا جنگلی مستقل . ویلا دوبلکس فروشی در شمال چمستان . ویلا با حیاط محوطه سازی شده و بنای دوبلکس و نوساخت سمت جنگلهای چمستان در مازندران شمال ایران

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 14415 دارد 279m2

قیمت: 700 تومان

ویلا جنگلی چمستان مازندران . ویلا چمستان . خرید ویلا مازندران در شمال . ویلا فروشی سمت جنگل با سند مالکیت در چمستان . فروش ویلا حیاطدار در چمستان مازندران .ویلا لوکس استخردار مازندران چمستان . خرید و فروش ویلا تریبلکس چمستان .ویلا جنگلی با استخر و نصب کامل انشعابات . فروش ویلا با سند و پروانه ساخت . ویلا با شاه نشین و تراس رو به جنگل های شمال چمستان . ویلا فروشی با سند در چمستان . خرید ویلا استخردار . ویلا جنگلی مستقل با بنای تریبلکس و استخر و سند مالکیت و برترین متریال در ساخت ، در استان مازندران چمستان در شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 14043 دارد 270m2

قیمت: 450 تومان

خرید ویلا جنگلی در چمستان مازندران . ویلا نیم دوبلکس نوساز چمستان . ویلا فروشی در چمستان شمال . فروش ویلا سمت جنگل چمستان مازندران . خرید ویلا حیاط دار . ویلا جنگلی فروشی چمستان . خرید ویلا جنگلی سنددار مازندران چمستان . ویلا جنگلی نیم پیلوت نوساز سمت جنگل چمستان در استان مازندران شمال ایران

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 13772 دارد 250m2

قیمت: 340 تومان

ویلا فروشی مازندران . خرید و فروش ویلا در چمستان . ویلا جنگلی چمستان . ویلا سنددار نوساز در چمستان . خرید ویلا سمت جنگلهای چمستان مازندران در شمال با بنای نیم پیلوت و نوساز و سند تکبرگ

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 13363 دارد 252m2

قیمت: 380 تومان

ویلا مازندران . فروش ویلا در چمستان مازندران . خرید ویلا جنگلی در شمال مازندران . خرید ویلا دوبلکس و نوساز سمت جنگلهای بین آمل و چمستان در استان مازندران در شمال

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 13133 دارد 360m2

قیمت: 650,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا . ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا در اطراف شمال . این ویلا فروشی نوساخت در منطقه جنگلی حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس در به منظره جنگل چمستان

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12982 دارد 250m2

قیمت: 300,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا در مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا در مازندران . این ویلا فروشی داخل کوچه ای ویلای و جنگلی در محیطی امن و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12884 دارد 310m2

قیمت: 550,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . ویلا حیاط دار چمستان . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سنددار چمستان . فروش ویلا در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل محیطی جنگلی ویلای حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 12452 دارد 550m2

قیمت: 720,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا نوساخت مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . ویلا در چمستان . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه چمستان . ویلا با تراس بزرگ در مازندران اطراف چمستان . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل محیطی ویلای با حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به جنگل شمال کشور

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 11142 دارد 180m2

قیمت: 210,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل مازندران چمستان . فروش ویلا چمستان مازندران . ویلا فروشی چمستان مازندران . خرید ویلا جنگلی چستان مازندران . ویلا فروشی فیمت مناسب مازندران چمستان . ویلا فروشی با سالن بزرگ در چمستان . خرید ویلا در طیبعت زیبای چمستان . فروش ویلا جنگلی سمت جنگل سرسبز چمستان . خرید ویلا جنگلی شمال کشور ایران چمستان . خرید ویلا جنگلی با تراس بزرگ در چمستان مازندران .

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 10703 دارد 300m2

قیمت: 650,000,000 تومان

ویلا جنگلی سمت جنگل در کشور ایران مازندران چمستان . خرید ویلا جنگلی جوازدار در مازندارن چمستان . ویلا جنگلی در محیطی امن و ویلای در مازندران . ویلا جنگلی در نزدیکی دریا خزر مازندران چمستان . فروش ویلا دوبلکس جنگلی در مازندران چمستان . ویلا شومینه دار چمستان مازندران . ویلا چمستان با ستون های بزرگ مازندران . ویلا جنگلی در با حیاط زیبا در چمستان مازندران . خرید ویلا جنگلی با درب ریموت و سبک رومی در چمستان مازندران . فروش ویلا جنگلی دارای الاچیق زیبا در چمستان

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 10244 دارد 400m2

قیمت: 620 تومان

ویلا جنگلی استخردار مازندران چمستان . ویلا جنگلی دوبلکس چمستان . ویلا استخردار در شمال ایران مازندران چمستان . ویلا فروشی مازندران چمستان . چمستان ویلا دوبلکس استخر دار . ویلا حیاط دار بزرگ و درخت کاری زیبا مازندران سرخرود . ویلا جنگلی دوبلکس در مازندران چمستان . ویلا نوساخت چمستان

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 9272 دارد 246m2

قیمت: 270 تومان

ویلا چمستان. خرید ویلا چمستان. ویلا جنگلی داخل کوچه ای ویلایی نشین در چمستان. ویلا جنگلی حیاط دار به همراه حاشیه های از باغچه و محیط گلکاری شده در چمستان. خرید و فروش ویلا ارزان قیمت در سمت جنگلی چمستان در استان مازندران. ویلا فروشی سمت جنگل چمستان. ویلا جنگلی با پروانه ساخت و پایان کار در چمستان. ویلا جنگلی با دید خوب به طبیعت دشت و چمنزار از روی تراس خانه در چمستان مازندران. ویلا نیم پیلوت سمت جنگل جاده آمل به چمستان در استان مازندران

چمستان ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل چمستان

کد 9263 دارد 230m2

قیمت: 600 تومان

ویلا چمستان. خرید ویلا چمستان. ویلا جنگلی نوساز با نمایی به سبک رومی در چمستان. ویلا جنگلی مستقل با فضای سبز به همراه گل و گیاه تزیین شده در چمستان. خرید و فروش ویلا جنگلی در چمستان در استان مازندران. ویلا فروشی در چمستان. ویلا جنگلی با پروانه ساخت و پایان کار در چمستان. ویلا سمت جنگلی با تراس بزرگ به همراه چشم انداز مستقیم به دشت و چمنزار در چمستان مازندران

پشتیبانی0