preload

ویلا در چمستان | خرید ویلا در چمستان

خرید ویلا در چمستان


چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21653 دارد 150m2

قیمت: 950,000,000 تومان (اقساط 6 ماه)

ویلا دوبلکس شیک با نما کاملا سنگ

بسیار زیبا با مساحت۲۷۰با بنا۲۰۰ متر

 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21642 ندارد 150m2

قیمت: 900,000,000 تومان (اقساط 4 ماه)

ویلا زیبا جنگلی نما تمام سنگ با منطقه بسیار عالی

با مساحت۱۵۰متر با بنا۷۰ متر

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21632 ندارد 110m2

قیمت: 850,000,000 تومان (اقساط 6 ماه)

یک ویلا بسی. زیباطراحی اجر نما با متراژ ۱۱۰متر زمین ۷۵متر بنا

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21622 دارد 130m2

قیمت: 950,000,000 تومان (اقساط 4 ماه)

ویلا بسیار پر طرف داردرشمال کشور با۱۳۰متر

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21612 ندارد 140m2

قیمت: 1,000,000,000 تومان (اقساط 4 ماه)

ویلا با نمازیبا شیک با مساحت ۱۴۰مترزمین با بنا۷۰ متری 

 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21603 ندارد 300m2

قیمت: 3,000,000,000 تومان

خرید ویلا مدرن در شمال

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21592 ندارد 250m2

قیمت: 3,500,000,000 تومان

خرید ویلا شمال

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21583 ندارد 300m2

قیمت: 3,700,000,000 تومان

خرید ویلا لوکس شهرکی

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21573 ندارد 400m2

قیمت: 4,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال دوبلکس

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 21562 دارد 120m2

قیمت: 6,500,000 تومان (اقساط 4 ماه)

ویلا شیک با قیمت مناسب با متراژ۱۲۰ با بنا۷۰

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21553 ندارد 220m2

قیمت: 1,750,000,000 تومان (اقساط 4 ماه)

ویلاشیک و پر طرفدارای مساحت۲۲۰

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 21542 دارد 160m2

قیمت: 850 تومان (اقساط 4 ماه)

ویلا با امنیت بالا ‌قیمت عالی با مساحت۱۵۰متر

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 21532 ندارد 150m2

قیمت: 820,000,000 تومان

ویلا زیبا اطراف جنگل بامساحت۱۵۰متر

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21523 ندارد 240m2

قیمت: 4,400,000,000 تومان

خرید ویلا شمال دوبلکس مدرن 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21513 ندارد 200m2

قیمت: 3,900,000,000 تومان

خرید ویلا شمال لوکس دوبلکس 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21502 ندارد 140m2

قیمت: 820,000,000 تومان

خرید ویلا فلت خوش ساخت در شمال 

چمستان ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک چمستان

کد 21492 ندارد 200m2

قیمت: 1,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال فلت 

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21483 دارد 400m2

قیمت: 2,300,000,000 تومان (اقساط 2 ماه)

زیبا و با قیمتی مناسب

چمستان ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی چمستان

کد 21473 دارد 230m2

قیمت: 2,000,000,000 تومان (اقساط 6 ماه)

ویلا شهرکی چمستان 

چمستان ویلا جنگلی دید به جنگل

ویلا جنگلی دید به جنگل چمستان

کد 21464 ندارد 220m2

قیمت: 3,200,000,000 تومان

خرید ویلا شمال در منطقه برند

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21454 ندارد 200m2

قیمت: 1,900,000,000 تومان

خرید ویلا شمال دوبلکس 

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 21443 ندارد 220m2

قیمت: 1,500,000,000 تومان

خرید ویلا نیم پیلوت شکیل و خوش نما

چمستان ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان

کد 21432 ندارد 160m2

قیمت: 1,000,000,000 تومان

خرید ویلا شمال فلت مدرن 

چمستان ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل چمستان

کد 21422 ندارد 400m2

قیمت: 1,500,000,000 تومان

خرید ویلا شمال  فلت

پشتیبانی0