preload

ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد | خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد


محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 13963 دارد 200m2

قیمت: 360 تومان

ویلا مازندران شمال . خرید ویلا مازندران در محموداباد . ویلا شهرکی در محموداباد . ویلا سنددار دوبلکس و نوساز در محموداباد . خرید ویلا داخل شهرکی سمت جنگل و دشت با بنای دوبلکس و نوساز و سندتکبرگ در محموداباد مازندران در شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 13183 دارد 300m2

قیمت: 850,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محموداباد . خرید ویلا در مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا . ویلا شهرکی در اطراف محموداباد . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائم و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس بزرگ واقع در محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12962 دارد 200m2

قیمت: 190,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . خرید ویلا در مازندران اطراف نوشهر . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12912 دارد 200m2

قیمت: 300,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد. ویلا جنگلی شمال . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل و تراس ویو به طبیعت محموداباد و اطراف مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12672 دارد 200m2

قیمت: 185,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا با نگهبانی مازندران. ویلا در محموداباد . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و جوازساخت محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائمی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12632 دارد 220m2

قیمت: 250,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا محموداباد نزدیک کلوده. ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل در نزدیکی شهر کلوده با تراس ویو به منطقه فربخش شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11853 دارد 200m2

قیمت: 260,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا شمال محموداباد . ویلا شمال . ویلا مازندران . ویلا مازندران شمال محموداباد . ویلا محموداباد جنگلی . ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سنددار محموداباد . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11413 دارد 237m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل بین امل و محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی فروشی محموداباد مازندران . ویلا جنگلی در شمال کشور محمواباد . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی سنددار سمت جنگل محموداباد مازندران . ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به طیعت زیبا مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی با حیاط جنگلی مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 11004 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنگل در کشور استان مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی سمت دشت و جمنزار مازندران محموداباد .خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نزدیکی دریای خزر مازندران محموداباد . ویلا شهرکی با نگهبانی شبانه روزی در محموداباد مازندران . خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی با تراس بزرگ با دید به دشت چمنزار زیبای مازندران محموداباد . خرید ویلا جنگلی سنددار شهرکی در مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 10993 دارد 237m2

قیمت: 360,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب مازندران محموداباد . ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل با نگهبانی شبانه روزی در مازندران محموداباد . ویلا شهرکی سمت جنگل سنددار محموداباد مازندران . ویلا شهرکی با تراس و ایوان بزرگ دید به محیط سرسبز و زیبای محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل نزدیگ به دریای خزر مازندران محموداباد . ویلا شهرکی سمت جنگل با معماری زیبا در مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 10963 دارد 420m2

قیمت: 290,000,000 تومان

فروش ویلا شهرکی سمت جنکل شمال محموداباد .فروش ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار شمال کشور شهرساحلی محموداباد مازندران . ویلا شهرکی در اب و هوای معتدل جنگلی مازندازندران محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سمت جنگل در محیطی ویلای نشین محموداباد مازندران . ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد مازندران . ویلا حیاط دار به همراه باغچه کاری زیبا و گیاهان تزیینی در محموداباد مازندران . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی شبانه روزی در مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 9492 دارد 200m2

قیمت: 430 تومان

ویلا در محمودآباد.ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد.ویلا مازندران شهرکی با نگهبانی دایمی بین سرخرود و ایزدشهر.خرید و فروش ویلا داخل شهرکی سمت جنگل های شمال کشور در استان مازندران.فروش ویلا شهرکی سمت دشت و شالیزار منطقه چهارمحل محمودآباد. ویلا در مازندران نزدیک شهر ساحلی محمودآباد داخل شهرک، به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 9194 دارد 300m2

قیمت: 620 تومان

ویلا محمودآباد. خرید ویلا در محمودآباد. ویلا فروشی در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل شهر محمودآباد استان مازندران. ویلا شهرکی حیاط دار در محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرکی سمت جنگلی در محمودآباد به همراه سند مالکیت ششدانگ در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی شب در شهر محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 9022 دارد 200m2

قیمت: 225 تومان

ویلا محمودآباد. ویلا شهرکی سمت جنگل در شهر محمودآباد. ویلا شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. ویلا شهرکی فلت سمت جنگل در محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگل در شهر محمودآباد.ویلا شهرکی سنددار در شهر محمودآباد. ویلا شهرکی جنگلی بین جاده محمودآباد و سرخرود در محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8633 دارد 250m2

قیمت: 300 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در سمت جنوب محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8593 دارد 300m2

قیمت: 880 تومان

ویلا شهرکی دریاسر در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبروی شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک دریاسر محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8493 دارد 200m2

قیمت: 330 تومان

ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی نوساز در منطقه چهارمحل محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8484 دارد 200m2

قیمت: 380 تومان

ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی بین محموداباد و سرخرود

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 8473 دارد 200m2

قیمت: 380 تومان

ویلا شهرکی جنگلی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبروی شهرک مسکن شهرسازی در محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در چهارمحل محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7962 دارد 390m2

قیمت: 400 تومان

ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبروی شهرک مسکن شهرسازی در محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7852 دارد 235m2

قیمت: 270 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در چهارمحل محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7834 دارد 230m2

قیمت: 500 تومان

ویلا شهرکی دریاسر در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک دریاسر محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 7053 دارد 255m2

قیمت: 550 تومان

خرید ویلا شهرکی به سمت طبیعت دشت و جنگل بین دو شهر محمودآباد و سرخرود در استان مازندران ، با فاصله مناسب از دریا و جاده اصلی، نما و معماری و داخلی و حیاط زیبا، به همراه سند مالکیت و پروانه ساخت

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 6854 دارد 300m2

قیمت: 550 تومان

خرید ویلا شهرکی واقع شده در سمت دشت و جنگل شهر محمودآباد استان مازندران، با فاصله کم از جاده اصلی و ساحل دریای خزر، مبله شده و بهره مند از متریال های باکیفیت در ساخت و تزیین، و حیاطی گل کاری شده، با سند مالکیت و پروانه ساخت و پایان کار

پشتیبانی0