preload

ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد | خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

خرید ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد


محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 13942 دارد 240m2

قیمت: 270 تومان

ویلا فروشی ماندران . خرید ویلا در مازندران محمودآباد . ویلا شهرکی محموداباد . فروش ویلا نوساز در محموداباد . ویلا داخل شهرک بین آمل و محمودآباد با ویوی جنگل و دشت در استان مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 13533 دارد 340m2

قیمت: 750 تومان

ویلا مازندران . ویلا فروشی در محمودآباد . خرید و فروش ویلا در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد . ویلا لوکس و شیک داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز و 3 خوابه و حیاط بسیار زیبا در محمودآباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12953 دارد 320m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . فروش ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . قیمت ویلا در محمواباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12903 دارد 240m2

قیمت: 330,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سنددار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا با نگهبانی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12652 دارد 235m2

قیمت: 290,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . قیمت ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند پایانکار محموداباد . ویلا در مازندران با تراس بزرگ اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12623 دارد 360m2

قیمت: 630,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا با تراس بزرگ محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند پایان کار محموداباد . ویلا در استخردار اطراف محموداباد . ویلا نزدیک کلوده در مازندران . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 11882 دارد 300m2

قیمت: 385,000,000 تومان

خرید ویلا در مازندران شمال سرخرود . ویلا مازندران شمال . ویلا در محموداباد . ویلا مازندران شمال . خرید ویلا مازندران . ویلا جنگلی مازندران . ویلا داخل شهرک مازندران شمال . ویلا نوساخت شمال مازندران . ویلا شمال . ویلا جنگلی محموداباد نزدیک به دریا مازندران . ویلا مازندران شمال کشور اطراف محمواباد . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرک با نگهبانی و تراس رو به جنگل شمال کشور .

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 11453 دارد 230m2

قیمت: 400,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی کشور ایران مازندران مجموداباد . ویلا شهرکی فروشی سمت جنگل مازندران محموداباد . ویلا شهرکی با الاچیق زیبا مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی استخر دار سمت جنگل مازندران محموداباد . ویلا شهرکی نوساخت فروشی مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سنددار محموداباد . ویلا شهرکی استخردار بین محمود اباد و امل مازندران . خرید ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به طبیعت بینظیر محموداباد مازندران . ویلا شهرکی قیمت مناسب مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 10973 دارد 250m2

قیمت: 375,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی مازندران محموداباد . خرید ویلا نوساز شهرکی جنگلی در نزدیکی شهر کلوده منطقه ساحلی محموداباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی در نزدیکی دریا خزر محموداباد مازندران . فروش ویلا شهرکی با نگهبانی شبانه روزی محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی در بین دو شهر خوش آب و هوای امل و محموداباد مازندران . ویلا شهرکی جنگلی با تراس بزرگ و دید به جنگل زیبای مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی جنگلی با حیاط بزرگ و نورپردازی زیبا در محموداباد مازندران .

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 9183 دارد 230m2

قیمت: 570 تومان

ویلا محمودآباد. خرید ویلا شهرکی جنگلی با تراس رو به دشت و جنگل در محمودآباد. ویلا شهرکی حیاط دار در نزدیکی شهر محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی شهرک ساحلی قصر فیروزه محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی با سند مالکیت ششدانگ در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل با نگهبانی دائمی در محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 8193 دارد 255m2

قیمت: 570 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در علمده محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی خانه دریا محمودآباد. ویلا جنگلی داخل شهرکی در محمودآباد در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. خرید و فروش ویلا شهرکی محمودآباد در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 7862 دارد 290m2

قیمت: 490 تومان

ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد و سرخرود. خرید و فروش ویلا همکف شهرکی جنگلی بین محمودآباد و سرخرود. ویلا فروشی سمت جنگل در محمودآباد. ویلا جنگلی شهرکی در چهارمحل محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 4843 دارد 290m2

قیمت: 390 تومان

خرید ویلا استخردار شهرکی جنگلی با قیمت مناسب بین دو شهر آمل و محمودآباد به همراه سند و جواز ساخت و پایان کار در استان مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 4553 دارد 250m2

قیمت: 540 تومان

ویلای شهرکی جنگلی در مازندران ، منطقه محمودآباد . فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت و داخل شهرک و سمت جنوبی و به فاصله دو دقیقه با دریا

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 4162 دارد 500m2

قیمت: 420 تومان

ویلا مازندران فلت شهرکی در محمودآباد . ویلا داخل شهرک با 500 متر زمین و شهرک بر جاده اصلی و روبروی شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد در شمال ( سمت محمودآباد به سرخرود )

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 3512 دارد 250m2

قیمت: 210 تومان

ویلا شهرکی جنگلی نیم پیلوت فروشی در مازندران محمودآباد مناسب خرید با قیمت ارزان در منطقه جنگلی کلوده محمودآباد به همرا سند و جواز ساخت

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 3003 دارد 212m2

قیمت: 320 تومان

ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد شمال . ویلای دوبلکس فروشی سمت جنگل و شالیزار و داخل شهرک وبلایی خارج بافت بومی و به فاصله یک و نیم کیلومتری دریا و با سند مالکیت و سمت محمودآباد به سرخرود در شمال کشور .

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 2933 ندارد 130m2

قیمت: 300 تومان

ویلا فروشی در محمودآباد به سمت سرخرود .ویلا دوبلکس شهرکی سمت جنگل در شمال ایران نزدیک شهر ساحلی محمود آباد . ملک ویلایی ارزان و داخل شهرک با جواز ساخت و با نگهبانی در مازندران .

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 2762 دارد 400m2

قیمت: 320 تومان

ویلا شهرکی نوساز درشمال کشور مازندران محمودآباد. ویلا دوبلکس در شهرک ویلایی نشین در منطقه توریستی محمودآباد. ویلا با سند مالکیت و نگهبانی دایمی شهرک در محمودآباد. ویلا با شرایط نقد و اقساط در مازندران

پشتیبانی0