preload

ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل در محمودآباد | خرید ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل در محمودآباد

خرید ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل در محمودآباد


محمودآباد ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل

ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل محمودآباد

کد 13193 دارد 600m2

قیمت: 1,750,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل . ویلا با تراس بزرگ در مازندران . ویلا باغ فروشی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا باغ جنگلی . ویلا باغ در اطراف جنگل محموداباد . این ویلا باغ فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس ویو به جنگل های مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل

ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل محمودآباد

کد 11873 دارد 1000m2

قیمت: 870,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا شمال . خرید ویلا در محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا سنددار مازندران محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . این ویلا باغ فروشی کنار جنگل داخل شهرک با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

پشتیبانی0