preload

ویلا شهرکی در محمودآباد | خرید ویلا شهرکی در محمودآباد

خرید ویلا شهرکی در محمودآباد


محمودآباد ویلا شهرکی تریپلکس

ویلا شهرکی تریپلکس محمودآباد

کد 23445 ندارد 230m2

قیمت: 6,200,000,000 تومان (اقساط 2 ماه)

مدرن

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 15773 دارد 250m2

قیمت: 580 تومان

فروش ویلا محمودآباد . ویلا شهرکی در محمودآباد . فروش استثنائی ویلا . ویلا سنددار داخل شهرک در مازندران محمودآباد . ویلا مازندران سمت شمال . ویلا سمت دشت و چمنزار های اطراف محمودآباد . خرید و فروش ویلا دوبلکس سه خوابه در محموداباد . ویلا نوساز با حیاط محوطه سازی شده در محمودآباد . خرید ویلا در محمودآباد . ویلا فروشی در نزدیکی ساحل محمودآباد مازندران . فروش ویلا شهرکی سنددار با پایان کار و پروانه ساخت . خرید ویلا لوکس با بنای نوساز و دوبلکس داخل شهرک در مازندران محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 15732 دارد 230m2

قیمت: 330 تومان

ویلا داخل شهرک در محمودآباد . خرید و فروش ویلا شهرکی نوساز در محمودآباد . ویلا مازندران فروشی در محمودآباد شمال . ویلا با دید به دشت و چمنزار های مازندران . ویلا نیم دوبلکس زیبا در محمودآباد . فروش ویلا حیاط دار با باغچه های گلکاری شده . ویلا جوازدار با سند و پایان کار در محمودآباد . فروش ویلا دوربین دار در محیط شهرکی . ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی . خرید ویلا با چشم انداز دشت و جنگل های سرسبز اطراف محمودآباد . ویلا داخل شهرک سمت چمنزارهای مازندران در محمودآباد در شمال ایران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 15722 دارد 213m2

قیمت: 400 تومان

خرید ویلا شهرکی محمودآباد . ویلا داخل شهرک سمت محمودآباد . ویلا مازندران در شمال . ویلا با چشم انداز چمنزار و دشت در محمودآباد . فروش ویلا نوساخت در محمودآباد . ویلا سنددار با جوازساخت در محمودآباد . ویلا شهرکی در فاصله بسیار نزدیک به مرکز شهر محمودآباد . خرید ویلا نیم دوبلکس با نمای رومی و ستون های کوتاه سفید . ویلا حیاط دار در محموداباد . ویلا با نصب کامل انشعابات . ویلا شهرکی با نگهبانی . خرید و فروش ویلا داخل شهرک با ویوی دشت و شالیزارهای محموداباد در مازندران شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 15553 دارد 250m2

قیمت: 1 تومان

خرید ویلا در محموداباد . ویلا فروشی در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی لوکس در مازندران . ویلا داخل شهرکی سمت دشت و جنگل در محموداباد . فروش ویلا استخردار . ویلا سنددار با حیاط محوطه سازی شده . خرید و فروش ویلا سمت محموداباد مازندران . ویلا دوبلکس با جواز ساخت . ویلا نوساز 3 خوابه مستر . خرید ویلا شهرکی استخردار . ویلا شیک و مدرن با سند مالکیت در مازندران محموداباد . فروش ویلا در فاصله کوتاه با دریا و جاده اصلی شهر محمودآباد در شمال ایران با استخر و سند تکبرگ

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 15243 دارد 300m2

قیمت: 900 تومان

ویلا مازندران فروشی در محمودآباد . خرید ویلا در مازندران . ویلا شهرکی در محمودآباد . ویلا لوکس سمت دشت و جنگل محمودآباد . فروش ویلا در محمودآباد مازندران . ویلا شهرکی با نگهبانی . خرید ویلا سنددار با جواز ساخت و پایان کار . ویلا جنگلی در محمودآباد . فروش ویلا دوبلکس حیاط دار . ویلا نوساز 3 خوابه مستر . خرید و فروش ویلا شهرکی نزدیک به جاده اصلی محمودآباد به سرخرود . ویلا سنددار و نوساخت داخل شهرک با بنای دوبلکس در مازندران محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14903 دارد 350m2

قیمت: 450 تومان

ویلا مازندران در محمودآباد . ویلا شهرکی محمودآباد . خرید ویلا سمت جنوبی و چمنزارهای شهر محموداباد . ویلا شهرکی حیاط دار با نگهبانی دائمی . ویلا در محموداباد . ویلا مازندران سمت محمودآباد . ویلا سنددار با مجوز ساخت . فروش ویلا دوبلکس با ویوی جنگل و شالیزارهای اطراف . ویلا نوساز داخل شهرکی در محموداباد . ویلا نزدیک به مرکز شهر محمودآباد . خرید و فروش ویلا شهرکی نوساز و 3 خوابه ، با سند تکبرگ و جواز ساخت ، در محمودآباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14643 دارد 300m2

قیمت: 850 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد . خرید ویلا در محمودآباد . ویلا مازندران در شمال محمودآباد . ویلا سنددار با حیاط بزرگ گلکاری شده . فروش ویلا داخل شهرک در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی در شمال محموداباد .ویلا مجوزدار با سند مالکیت در مازندران محمودآباد . ویلا فروشی دوبلکس در محموداباد مازندران . ویلا نوساز حیاط دار 3 خوابه . خرید ویلا مازندران در محمودآباد . فروش ویلا سمت دشت و شالیزارهای محمودآباد با بنای دوبلکس و نوساخت و سند تکبرگ در مازندران شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14402 دارد 175m2

قیمت: 350 تومان

ویلا مازندران در محمودآباد . ویلا مازندران در شمال . ویلا شهرکی محمودآباد . ویلا محمودآباد . فروش ویلا در مازندران محمودآباد . ویلا مازندران سمت شمال کشور . ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد . ویلا در مازندران . خرید ویلا سمت جنگل در محمودآباد . ویلا حیاط دار سمت محموداباد . خرید و فروش ویلا در محمودآباد . ویلا شهرکی در مازندران محموداباد . ویلا شهرکی با پروانه ساخت . ویلا قیمت مناسب در شمال مازندران . خانه ویلایی در مازندران . ویلا داخل شهرک سمت دشت در اطراف محموداباد مازندران در شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14292 دارد 300m2

قیمت: 275 تومان

ویلا مازندران در محمودآباد . ویلا مازندران در شمال . ویلا شهرکی محموداباد . ویلا محمودآباد . فروش ویلا در مازندران محمودآباد . ویلا مازندران سمت شمال کشور . ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد . ویلا در مازندران . خرید ویلا سمت جنگل در محمودآباد . ویلا حیاط دار سمت کلوده محموداباد . خرید و فروش ویلا در محمودآباد . ویلا شهرکی در مازندران محموداباد . ویلا شهرکی با پروانه ساخت . ویلا قیمت مناسب در شمال مازندران . خانه ویلایی در مازندران . ویلا داخل شهرک سمت دشت در اطراف محموداباد مازندران در شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14123 دارد 370m2

قیمت: 480 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار محمودآباد مازندران . فروش ویلا داخل شهرک با سند مالکیت در محمودآباد . ویلا شهرکی حیاط دار . خرید و فروش ویلا شهرکی سنددار . ویلا دوبلکس فروشی در محمودآباد . فروش ویلا داخل شهرک با نگهبانی . خرید ویلا نوساز 3 خوابه در محمودآباد شمال . ویلا شهرکی دوبلکس و نوساز با سند و حیاط بزرگ در شهرستان محمودآباد مازندران در شمال کشور به فروش میرسد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14112 دارد 290m2

قیمت: 300 تومان

ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل محمودآباد . خرید و فروش ویلا شهرکی . ویلا شهرکی فروشی محمودآباد مازندران . ویلا با سند مالکیت در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی با نگهبانی . ویلا سنددار سمت دشت و شالیزار محموداباد . ویلا شهرکی با تراس بزرگ دید به طبیعت زیبا محموداباد . ویلا شهرکی فروشی با حیاط و سند مالکیت و بنای همکف سمت دشت و چمنزارهای مازندران محمودآباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 14072 دارد 260m2

قیمت: 390 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت دشت مازندران محمودآباد . فروش ویلا شهرکی بین آمل و محمودآباد مازندران . ویلا شهرکی فروشی محمودآباد مازندران . ویلا سنددار در شمال محموآباد . خرید ویلا شهرکی با نگهبانی . ویلابا دید به جنگل سنددار سمت شالیزار محمودآباد . ویلا شهرکی با تراس و دید به طبیعت زیبا مازندران محمودآباد . ویلا شهرکی فروشی با حیاط محوطه سازی شده مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 13973 دارد 240m2

قیمت: 1 تومان

ویلا مازندران . ویلا شهرکی در محمودآباد . خرید ویلا دوبلکس سنددار در محمودآباد . ویلا فروشی نوساز در محمودآباد . فروش ویلا دخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز سمت دشت و چمنزارهای شهر محمودآباد مازندران در شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 13963 دارد 200m2

قیمت: 360 تومان

ویلا مازندران شمال . خرید ویلا مازندران در محموداباد . ویلا شهرکی در محموداباد . ویلا سنددار دوبلکس و نوساز در محموداباد . خرید ویلا داخل شهرکی سمت جنگل و دشت با بنای دوبلکس و نوساز و سندتکبرگ در محموداباد مازندران در شمال

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 13953 دارد 270m2

قیمت: 285 تومان

خرید ویلا در مازندران . ویلا شهرکی در محموآباد . فروش ویلا نیم دوبلکس نوساز در محموداباد . ویلا مازندران فروشی در محموداباد . خرید و فروش ویلا شهرکی نوساز قیمت مناسب در محموداباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 13942 دارد 240m2

قیمت: 270 تومان

ویلا فروشی ماندران . خرید ویلا در مازندران محمودآباد . ویلا شهرکی محموداباد . فروش ویلا نوساز در محموداباد . ویلا داخل شهرک بین آمل و محمودآباد با ویوی جنگل و دشت در استان مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 13932 دارد 300m2

قیمت: 285 تومان

ویلا مازندران شمال . خرید و فروش ویلا در محموداباد .خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا نوساز شهرکی در محموآباد . خرید و فروش ویلا نیم پیلوت و نوساز و حیاطدار در محمودآباد مازندران در شمال با چشم انداز دشت و جنگل

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 13533 دارد 340m2

قیمت: 750 تومان

ویلا مازندران . ویلا فروشی در محمودآباد . خرید و فروش ویلا در محمودآباد . خرید ویلا شهرکی در محمودآباد . ویلا لوکس و شیک داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز و 3 خوابه و حیاط بسیار زیبا در محمودآباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل

ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل محمودآباد

کد 13193 دارد 600m2

قیمت: 1,750,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی باغ ویلا سمت جنگل . ویلا با تراس بزرگ در مازندران . ویلا باغ فروشی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا باغ جنگلی . ویلا باغ در اطراف جنگل محموداباد . این ویلا باغ فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس ویو به جنگل های مازندران

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 13183 دارد 300m2

قیمت: 850,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محموداباد . خرید ویلا در مازندران . فروش ویلا سمت جنگل . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا . ویلا شهرکی در اطراف محموداباد . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی دائم و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس بزرگ واقع در محموداباد

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل

ویلا شهرکی سمت جنگل محمودآباد

کد 12962 دارد 200m2

قیمت: 190,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . خرید ویلا در مازندران اطراف نوشهر . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی جنگلی

ویلا شهرکی جنگلی محمودآباد

کد 12953 دارد 320m2

قیمت: 380,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی جنگلی محموداباد . ویلا در محموداباد . فروش ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . قیمت ویلا در محمواباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت

ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محمودآباد

کد 12923 دارد 500m2

قیمت: 390,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت محموداباد . ویلا در محموداباد . ویلا حیاط دار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا درختکاری شده محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

پشتیبانی0