preload

ویلا جنگلی در محمودآباد | خرید ویلا جنگلی در محمودآباد

خرید ویلا جنگلی در محمودآباد


محمودآباد ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

کد 23273 ندارد 330m2

قیمت: 4,700,000,000 تومان (اقساط 3 ماه)

ویلا تریبلکس

محمودآباد ویلا جنگلی دید به جنگل

ویلا جنگلی دید به جنگل محمودآباد

کد 16963 دارد 300m2

قیمت: 530,000,000 تومان

ویلا جنگلی دید به جنگل در محموداباد / ویلا در محمود اباد / ویلا فروشی در محموداباد / ویلا رو به جنگل در محموداباد / این ویلا در سال 139 با 300 متر زمین و 180 متر بنا با 3 اتاق خواب که 2 تا از انها مستر میباشند به صورت نیم پیلوت در محموداباد ساخته شده که سند تک برگ دارد

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 16922 دارد 200m2

قیمت: 430,000,000 تومان

ویلا جنگلی سمت جنگل در محموداباد / خرید و فروش ویلا در محموداباد / ویلا فروشی در محموداباد / ویلا در شمال / این ویلا با 200 متر زمین و 115 متر بنا با 2 اتاق خواب که یکی از انها مستر میباشد به صورت فلت در شهر محموداباد واقع شده که اسناد ان نیز کامل میباشد.

محمودآباد ویلا جنگلی دید به جنگل

ویلا جنگلی دید به جنگل محمودآباد

کد 16783 دارد 250m2

قیمت: 450,000,000 تومان

ویلا جنگلی دید به جنگل در محموداباد / خرید ویلا در شمال / فروش ویلا نما رومی در محمودابا / ویلا فلت در محموداباد / ویلا نوساز در محمود اباد/ این ویلا در سال 1397 در محموداباد به صورت فلت بنا شده که 2 اتاق خواب دارد و هر 2 اتاق ان مستر میباشد و حیاط سازی شده است و سند فروشنامه ای دارد.

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 15434 دارد 204m2

قیمت: 850 تومان

خرید ویلا محمودآباد . ویلا سمت محمودآباد . ویلا جنگلی در محمودآباد . ویلا مازندران فروشی در محمودآباد . فروش ویلا با سند تکبرگ و پروانه ساخت . ویلا سمت دشت و چمنزار در محمودآباد . ویلا دوبلکس و نوساز در مازندران . ویلا با نمای رومی و تمام سنگ شده . خرید ویلا حیاط دار در محمودآباد شمال . ویلا مازندران در شمال . فروش ویلا مهندسی ساز در محمودآباد . خرید ویلا لوکس با دسترسی راحت به دریا و مراکز خرید حاشیه جاده اصلی محمودآباد مازندران . خرید ویلا 4 خوابه در محمودآباد

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 14733 دارد 200m2

قیمت: 370 تومان

ویلا مازندران در شمال . ویلا جنگلی محمودآباد . فروش ویلا سنددار در محمودآباد . خرید ویلا مازندران در محمودآباد . ویلا نوساز کلید نخورده با حیاط محوطه سازی شده . خرید و فروش ویلا سخصی ساز مستقل . ویلا با سند تکبرگ و مجوز ساخت در محمودآباد . فروش ویلا 3 خوابه . ویلا مازندران سمت محموداباد . فروش ویلا سمت دشت و شالیزارهای محمود آباد . ویلا فروشی بسیار شیک و نوساز در مازندران محمودآباد .خرید ویلا مستقل با بنای نیم پیلوت و سند مالکیت تکبرگ ، در محمودآباد مازندران در شمال ایران

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 14462 دارد 246m2

قیمت: 480 تومان

ویلا جنگلی محمودآباد مازندران . خرید ویلا محموداباد . ویلا در مازندران . ویلا مازندران سمت شمال ایران . ویلا در محمودآباد . ویلا فروشی مستقل سمت محمودآباد . ویلا با حیاط محوطه سازی شده . خرید و فروش ویلا جنگلی . ویلا سمت دشت و شالیزار در محمودآباد . فروش ویلا مجوزدار در مازندران شمال . ویلا نوساز 2 خوابه . خرید ویلا جنگلی مستقل در مازندران محمودآباد . فروش ویلا داخل کوچه ویلایی در محموداباد مازندران در شمال کشور.

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 13813 دارد 418m2

قیمت: 500 تومان

ویلا مازندران . فروش ویلا محمودآباد . ویلا فلت سمت دشت در محمودآباد . خرید ویلا سنددار محموداباد . خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار در محموداباد مازندران با بنای فلت و سند تکبرگ و حیاط بزرگ

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 13803 دارد 220m2

قیمت: 600 تومان

ویلا مازندران . خرید ویلا محمودآباد . ویلا دوبلکس سنددار در محمودآباد . ویلا فروشی محمودآباد . فروش ویلا استخردار سمت دشت و جنگل در محمودآباد مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و بنای دوبلکس نوساز

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 13692 دارد 230m2

قیمت: 450 تومان

ویلا مازندران . خرید ویلا جنگلی در محموداباد . خرید ویلا استخردار در محموداباد . ویلا سنددار مبله در محموداباد . ویلا فروشی سمت دشت و چمنزار با بنای نیم پیلوت و نوساز با سند تکبرگ و فول مبله در محموداباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 13683 دارد 240m2

قیمت: 440 تومان

خرید و فروش ویلا در مازندران . ویلا جنگلی در محمودآباد مازندران . ویلا سنددار نوساز در محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . خرید ویلا سمت دشت و جنگل در شهرستان محمودآباد مازندران در شمال با بنای نیم دوبلکس و سند تک برگ

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 13413 دارد 600m2

قیمت: 720 تومان

ویلا مازندران . خرید ویلا در محموداباد مازندران . ویلا جنگلی مستقل در محموداباد . فروش ویلا جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی مستقل

ویلا جنگلی مستقل محمودآباد

کد 13403 دارد 204m2

قیمت: 450 تومان

ویلا مازندران . ویلا جنگلی در محموداباد مازندران . خرید ویلا نیم پیلوت درمحموداباد . فروش ویلا جنگلی نوساز در محمودآباد مازندران در شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 12942 دارد 216m2

قیمت: 270,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا در مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی سمت دشت و چنزار و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 12932 دارد 230m2

قیمت: 270,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا سنددار مازندران . فروش ویلا شهرکی . ویلا در محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا حیاط دار محموداباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل کوچه جنگلی و امن حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 11993 دارد 231m2

قیمت: 550,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی سمت جنگل محموداباد . ویلا با تراس بزرگ محموداباد . ویلا مازندران . ویلا در جنگل محموداباد . خرید ویلا جنگلی . ویلا با سند و پروانه محمواباد . ویلا در مازندران اطراف محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ با درختکاری کنار جنگل با تراس رو به طبیعت شمال کشور

محمودآباد ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

کد 11902 دارد 210m2

قیمت: 200,000,000 تومان

ویلا در محموداباد . خرید ویلا در محموداباد . ویلا محموداباد . ویلا داخل شهرک شمال . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا بین محموداباد و امل . فروش ویلا در محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . این ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرکی دارای نگهبان و با حیاط بزرگ در طبیعت زیبای شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

کد 11893 دارد 290m2

قیمت: 400,000,000 تومان

ویلا در محموداباد . ویلا فروشی شمال محمواباد . خرید ویلا در نوشهر . ویلا سنددار مازندران . ویلا محموداباد . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا جنگلی داخل شهرک مازندران محموداباد . ویلا شهرکی شمال مازندران . این ویلا فروشی کنار جنگل داخل شهرکی با نگهبان دائمی با حیاط بزرگ و تراس دید به جنگل شمال کشور محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی شهرکی

ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

کد 11862 دارد 220m2

قیمت: 390,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا در شمال . ویلا شمال . ویلا جنگلی مازندران . ویلا در مازندران شمال کشور اطراف محموداباد .ویلا سمت دشت و چمنزار محموداباد . ویلا جنگلی نزدیک به دریا شمال . خرید ویلا محموداباد . ویلا جنگلی شهرکی محموداباد مازندران . ویلا سنددار مازندران محموداباد . ویلا نوساخت محموداباد . این ویلا فروشی نزدیک به جنگل در شهرکی با نگهبان و با حیاط بزرگ و تراس رو به جنگل شمال کشور واقع شده

محمودآباد ویلا جنگلی داخل شهرک

ویلا جنگلی داخل شهرک محمودآباد

کد 11844 دارد 220m2

قیمت: 570,000,000 تومان

ویلا محموداباد . ویلا در مازندران محموداباد . ویلا مازندران محموداباد . ویلا محموداباد داخل شهرک محموداباد سرخرود . ویلا جنگلی محموداباد . ویلا شهرکی محموداباد . ویلا مازندران محوداباد شمال . ویلا جنگلی . ویلا شمال . ویلا مازندران جنگلی شمال . ویلا مازندران اطراف محموداباد . این ویلا فروشی سمت جنگل مازندران در شهرکی امن و زیبا با نگهبانی و تراس بزرگ دید به طبیعت زیبای شمال محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار

ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار محمودآباد

کد 11442 دارد 220m2

قیمت: 390,000,000 تومان

خرید ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار کشور ایران مازندران محموداباد . فروش ویلا شهرکی سمت دشت محموداباد مازندران . ویلا شهرکی فروشی نوساخت مازندران محموداباد . ویلا شهرکی سمت جنگل با حیاط بزرگ و گا کاری شده مازندران محموداباد . خرید ویلا شهرکی سمت چمنزار سرسبز محموداباد مازندران . فروش ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل سنددار مازندران محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی دید به جنگل و دریا

ویلا جنگلی دید به جنگل و دریا محمودآباد

کد 11423 دارد 110m2

قیمت: 350,000,000 تومان

خرید ویلا جنگلی دید به جنگل و دریا مازندران محموداباد . فروش ویلا جنگلی ساحلی مازندران محموداباد . ویلا جنگلی فروشی سمت دریاخرز مازندران محموداباد . ویلا جنگلی دید به دریا سنددار مازندران محموداباد . خرید ویلا جنگلی دید به دریا و جنگل نوساخت مازندران محموداباد . خرید ویلا جنگلی حیاط دار مازندران محموداباد . ویلا فروشی جنگلی نزدیک دریا مازندران محموداباد . خرید ویلا جنگلی بین سرخرود و محموداباد مازندران

محمودآباد ویلا جنگلی سمت جنگل

ویلا جنگلی سمت جنگل محمودآباد

کد 10154 دارد 225m2

قیمت: 730 تومان

ویلا دوبلکس . ویلا دوبلکس جنوبی و جنگلی زیبا در محموداباد . ویلای زیبا و اوکازیون دوبلکس در شمال مازندران شهر توریستی محموداباد . ویلا دوبلکس جنگلی در محیطی امن در شمال کشور شهر توریستی مازندران . ویلا دوبلکس جنگلی و نزدیک به دریا در محیطی زیبا و توریستی محموداباد

محمودآباد ویلا جنگلی باغ ویلا

ویلا جنگلی باغ ویلا محمودآباد

کد 10113 دارد 730m2

قیمت: 620 تومان

ویلا جنگلی در شمال مازندران محمود آباد . ویلا باغ محموداباد . باغ ویلا در منطقه جنگلی محموداباد . ویلای محموداباد دبلکس . ویلا جنگلی در منطقه توریستی . محیطی امن و ویلای در محموداباد .خانه باغ در مازندران . ویلا جنگلی دوبلکس توریستی و نوساخت . ویلا باغ وبلکس نوساخت در شمال مازندران شهر زیبا و توریستی محموداباد .

پشتیبانی0